Archive for 2019

Home2019

December 21, 2019

Lukas Revilak

Uncategorized

0

Christós raždájetsja! Slavite jeho! Kristus sa rodí! Oslavujme ho! S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní sveta, kajajte sa, lebo s nami Boh! S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Opäť sú tu Vianoce, sviatky Kristovho narodenia. Jeho […]

December 6, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na decembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.12.2019 na sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slúžiteľom a kazateľom bude o. Jozef Urvinitka- duchovný správca hory Zvir. 

December 6, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 7.12.2019. Príďte si uctiť Nepoškvrnené Srdce Panny Márie modlitbou Večeradla o 9.30 hod. a sv. liturgiou o 10.30 hod.

November 1, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na novembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 3.11.2019. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bude o. Jozef Voskár. 

November 1, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

rdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 2.11.2019. Príďte si uctiť Nepoškvrnené Srdce Panny Márie modlitbou Večeradla o 9.30 hod. a sv. liturgiou o 10.30 hod.

October 3, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na októbrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6.10.2019. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slávnostným slúžiteľom a kazateľom bude o. Matúš Marcin – exorcista pôsobiaci na mariánskom pútnickom mieste v Klokočove.

October 3, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

V tomto mariánskom mesiaci október, Vás srdečne pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 5.10.2019. Príďte si uctiť Nepoškvrnené Srdce Panny Márie modlitbou Večeradla o 9.30 hod. a sv. liturgiou o 10.30 hod.

September 5, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás osláviť sviatok Narodenia presvätej Bohorodičky na Malej púti na hore Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.9.2019. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude o. Martin Dudok – rektor kaplnky Nepoškvrneného počatia presvätej Bohorodičky.

September 5, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Srdečne Vás pozývame uctiť si Nepoškvrnené Srdce Panny Márie počas fatimskej soboty na hore Zvir v Litmanovej- v sobotu 7.9.2019. Program sa začne modlitbou Večeradla o 9.45 hod. a bude pokračovať sv. liturgiou o 10.30 hod.

0
0
image
https://horazvir.eu/wp-content/themes/hazel/
https://horazvir.eu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/data/8/9/896681f1-62a4-4c4f-a4f6-c9ac4ea3ca8f/horazvir.eu/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off