Archive for January, 2020

Home2020 January

January 23, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na februárovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9.2.2020. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou akatistu a rozjímavým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod. ktorú bude sláviť o. Martin Dudok. 

January 23, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 1.2.2020. Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod.

Bohojavlenije „Dnes je tvorstvo plné svetla. * Dnes jasá celý vesmír. * Nebo i zem sa radujú. * Anjeli s ľuďmi sa zjednocujú, * lebo kam ide Kráľ, tam i vojsko prichádza…“Takto spievame na Veľkom povečerí jedného z najväčších sviatkov kresťanského východu – Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. V súčasnosti tento sviatok nasleduje bezprostredne po sviatku Kristovho […]

0
0
image
https://horazvir.eu/wp-content/themes/hazel/
https://horazvir.eu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/data/8/9/896681f1-62a4-4c4f-a4f6-c9ac4ea3ca8f/horazvir.eu/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off