Archive for the
‘Pozvánky’ Category

September 4, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na septembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6.9.2020.Program sa začne o 9.00 hod.uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou akatistu a rozjímavým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod., ktorú bude sláviť o.Peter Borza.

September 4, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 5.9.2020. Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod.

August 1, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

30 rokov od zjavenia Nepoškvrnenej Čistoty na hore Zvir Drahí pútnici a ctitelia našej Nebeskej Matky.  Výročná púť na hore Zvir sa uskutoční 8. a 9. augusta 2020. Vzhľadom k epidemiologickej situácii bude výročná púť organizovaná iba na farskej úrovni, ktorú môžete sledovať prostredníctvom televízie Logos s týmto programom: Sobota 8. august 10.00 hod. modlitba sv. ruženca10.30 hod. sv. liturgia 16.45 […]

August 1, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Dar pre Nepoškvrnenú Čistotu Tento rok si pripomenieme 30.výročie zjavení Panny Márie na hore Zvir v Litmanovej. 23.12.1990 Panna Mária v posolstve povedala: „Ja som Nepoškvrnená Čistota, ale aj Kráľovná ruženca. Kto sa modlí ruženec, vyprosuje si všetky potrebné milosti.“  Srdečne Vás pozývame na 24 hod. modlitbu sv. ruženca na hore Zvir v Kaplnke zjavenia, ktorá sa začne […]

Pozývame Vás na marcovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.3.2020. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou akatistu a rozjímavým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod. ktorú bude sláviť o. Ján Murgaš. 

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 7.3.2020. Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod.

January 23, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na februárovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9.2.2020. Program sa začne o 9.00 hod. uctením si ikony presvätej Bohorodičky, bude pokračovať modlitbou akatistu a rozjímavým ružencom. Na počesť čistého srdca Panny Márie bude slúžená sv. liturgia o 10.30 hod. ktorú bude sláviť o. Martin Dudok. 

January 23, 2020

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 1.2.2020. Presvätá Bohorodička vo Fatime prisľúbila :“ Moje nepoškvrnené srdce zvíťazí. “ Matka Božia nás pozýva prijať milosti a načerpať sily do našich životov. Modlitba Večeradla sa začne o 9.30 hod. a sv. liturgia o 10.30 hod.

December 6, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Pozývame Vás na decembrovú malú púť na horu Zvir v Litmanovej, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.12.2019 na sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou. Program sa začne uctením si ikony presvätej Bohorodičky, modlitbou akatistu a bude pokračovať rozjímavým ružencom. Vyvrcholením púte bude slávenie sv. liturgie o 10.30 hod., ktorej slúžiteľom a kazateľom bude o. Jozef Urvinitka- duchovný správca hory Zvir. 

December 6, 2019

Lukas Revilak

Pozvánky

0

Srdečne Vás pozývame na fatimskú sobotu na hore Zvir v Litmanovej dňa 7.12.2019. Príďte si uctiť Nepoškvrnené Srdce Panny Márie modlitbou Večeradla o 9.30 hod. a sv. liturgiou o 10.30 hod.

0
0
image
https://horazvir.eu/wp-content/themes/hazel/
https://horazvir.eu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/data/8/9/896681f1-62a4-4c4f-a4f6-c9ac4ea3ca8f/horazvir.eu/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off