Kontakt

Informačné centrum, Správcovia, Rektori, Farnosť Litmanová

HomeKontakt

+421 903 982 828

Pre nahlásenia púte na horu Zvir a získania bližších informácií využite služby Informačného centra.

Správcovia a Rektori

Riaditeľ pútnického centra v Litmanovej
e-mail: litmanova@grkatpo.sk
tel.: + 421 911 912 643

 • spravuje oblasť služieb pre pútnikov
 • zabezpečuje technicko – organizačné a ekonomicko – hospodárske záležitosti

Duchovný správca hory Zvir
e-mail: horazvir@gmail.com

 • spravuje oblasť duchovných potrieb pre pútnikov
 • eviduje úmysly sv. liturgií na hore Zvir
 • vysluhuje sv. spoveď a generálnu sv.spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

Rektor chrámu Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky
e-mail: madudok@gmail.com
tel.: + 421 911 812 123

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov

Rektor kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky
e-mail: jany.murgas@gmail.com
tel.: + 421 910 875 750

 • vysluhuje sv.spoveď a generálnu sv. spoveď
 • možnosť dohody duchovného rozhovoru
 • príprava duchovných obnov
image
https://horazvir.eu/wp-content/themes/hazel/
https://horazvir.eu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/data/8/9/896681f1-62a4-4c4f-a4f6-c9ac4ea3ca8f/horazvir.eu/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off