Program Strastný a Svetlý týždeň

Pondelok – 6.4.2020
09:00 h. Tretia hodinka
09:20 h. Veľkopôstny moleben
10:00 h. Modlitba sv. ruženca
10:30 h. Sv. liturgia
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 h. Deviata hodinka
15:30 h. Liturgia Vopred posvätených darov
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
Utorok – 7.4.2020
09:00 h. Tretia hodinka
09:20 h. Veľkopôstny moleben
10:00 h. Modlitba sv. ruženca
10:30 h. Sv. liturgia, moleben za chorých
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 h. Deviata hodinka
15:30 h. Liturgia Vopred posvätených darov
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
Streda – 8.4.2020
09:00 h. Tretia hodinka
09:20 h. Krížová cesta
10:00 h. Modlitba sv. ruženca
10:30 h. Sv. liturgia, Veľkopôstny moleben
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 h. Deviata hodinka
15:30 h. Liturgia Vopred posvätených darov
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
Veľký Štvrtok – 9.4.2020
09:00 h. Tretia hodinka
09:20 h. Veľkopôstny moleben
10:00 h. Modlitba sv. ruženca
10:30 h. Sv. liturgia, Eucharistická adorácia
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 h. Deviata hodinka
15:30 h. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
20:30 h. Utiereň- strasti
Veľký Piatok – 10.4.2020
07:30 h. Cárske časy
09:00 h. Krížová cesta
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 h. Veľká večiereň s uložením pláščenice do hrobu
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
Veľký Sobota – 11.4.2020
07:30 h. Jeruzalemská utiereň
10:00 h. Modlitba sv. ruženca
10:30 h. Sv. liturgia
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 h. Deviata hodinka
15:30 h. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
20:30 h. Mariánske večeradlo
24:00 h. Nadhrobná polnočnica
Pascha Nedeľa – 12.4.2020
05:00 h. Utiereň Vzkriesenia
05:30 h. Sv. liturgia
10:00 h. Modlitba sv. ruženca
10:30 h. Sv. liturgia
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
15:15 h. Veľká večiereň
20:00 h. Ruženec za ochranu našej krajiny
image
https://horazvir.eu/wp-content/themes/hazel/
https://horazvir.eu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/data/8/9/896681f1-62a4-4c4f-a4f6-c9ac4ea3ca8f/horazvir.eu/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off