Pravidelný liturgický program na hore Zvir

Všedné dni a sviatky
08:50 h. Tretí čas – v Eucharistickej kaplnke a vystavenie Najsvätejšej Eucharistie
09:00 – 12:00 h. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
10:00 h. Sv. ruženec
10:30 h. Sv. liturgia, modlitba na úmysel Svätého Otca,
posvätenie náboženských predmetov,
Korunka Božieho milosrdenstva
13:00 – 17:00 h. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
15:00 h. Korunka Božieho milosrdenstva
17:00 h. Večiereň – v Kaplnke zjavenia, požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou
Každý utorok: Po sv. liturgii a Korunke je moleben – pobožnosť za chorých a na rôzne úmysly za žijúcich
Každý štvrtok: Adorácia po svätej liturgii
Každý piatok: Po sv. liturgii o 10:30 h. a Korunke k Božiemu milosrdenstvu je panychída – pobožnosť za zosnulých
V období Veľkého pôstu: 9:00 h. Krížová cesta – začína pri kríži pod horou Zvir
Nedeľa
08:50 h. Tretí čas – v Eucharistickej kaplnke a vystavenie Najsvätejšej Eucharistie
09:00 – 12:00 h. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
10:00 h. Sv. ruženec
10:30 h. Sv. liturgia,
modlitba na úmysel Svätého Otca,
posvätenie náboženských predmetov
13:30 – 15:00 h. Vysluhovanie sviatosti zmierenia
13:30 h. Sv. ruženec
14:00 h. Sv. liturgia,
modlitba na úmysel Svätého Otca,
posvätenie náboženských predmetov,
Eucharistická adorácia + Korunka Božieho milosrdenstva
17:00 h. Večiereň – v Kaplnke zjavenia, požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou
V Nedeľu po prvom piatku:
  • Keď sa koná Malá púť – slávi sa len jedna svätá liturgia o 10:30 h., popoludnajšia svätá liturgia nie je
  • Počas mesiacov júl a august – slávia sa v nedeľu aj večerné sväté liturgie o 18:00 h. (okrem nedele, keď sa koná Malá púť a Hlavná púť)

Úmysly Eucharistickej Adorácie

Pondelok: Za rehoľné povolania
Utorok: Na úmysly pútnikov za živých a chorých
Streda: Za mier vo svete
Štvrtok: Na úmysly Svätého Otca
Piatok: Za obrátenie hriešnikov a za duše v očistci
Sobota: Za archieparchiu a jej potreby
Nedeľa: Za pútnikov a dobrodincov v cirkvi
image
https://horazvir.eu/wp-content/themes/hazel/
https://horazvir.eu/
#d8d8d8
style1
paged
Loading posts...
/data/8/9/896681f1-62a4-4c4f-a4f6-c9ac4ea3ca8f/horazvir.eu/web/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
off
off